მოკლე აღწერა

პროქსი-გასაღები  СМД-2009

ახალი თაობის უკონტაქტო პროქსი-გასაღები, რომლებიც გამოიყენება წვდომის შემზღუდველ სისტემებში. ყველა გასაღებს გააჩნია გაუმეორებელი, ინდივიდუალური კოდი.