მოკლე აღწერა

პროქსი-ბარათ

პროქსი-ბარათს გააჩნია რიგი უპირატესობები პროქსი-გასაღებთან, კერძოდ:

ტექნიკური მახასიათებლებით პროქსი-ბარათები ჯობია პროქსი-გასაღებს ვინაიდან, პროქსი-ბარათების წაკითხვის მანძილი შეადგენს 4,5 სმ-ს (პროქსი-გასაღების კი 1,5სმ), რაც იძლევა კარის გაღების  საშუალებას ბარათის ჩანთიდან ან საფულიდან ამოუღებლად.

პროქსი-ბარათის ზომები ამცირებს მათი სწრაფი დაკარგვის რისკს, ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ბავშვებისათვის.

პროქსი-ბარათების ფორმა და დიზაინი შესრულებულია საბანკო ბარათებისა და ვიზიტკების ანალოგიურად, რომელსაც დააფასებენ მიზანმიმართული და წარმატებული ადამიანები, რომლებიც თავს განაკუთვნებენ ბიზნეს-კლასს.